Historyczny Statut Klubu z 1893 roku

Oto pierwszy statut naszego klubu ustanowiony po zawiązaniu się w 1893 roku: