Oto pierwszy statut naszego klubu ustanowiony po zawiązaniu się w 1893 roku: