Cel turnieju:

 • Promocja Krakowskiego Klubu Szachistów
 • Stworzenie okazji do rywalizacji szachowej na platformie chess.com

Czas i miejsce gry:

Cykl będzie się odbywał na platformie chess.com, a w jego ramach zostanie rozegranych 6 turniejów w dwóch osobnych grupach OPEN (dla każdego) oraz U1600 (zawodnicy z max. rankingiem PZSzach 1600)

Turniej Termin OPEN U1600
Turniej 1 27 marca (pt) 3’+2″ 5’+5”
Turniej 2 30 marca (pn) 3’+2″ 5’+5”
Turniej 3 1 kwietnia (śr) 3’+2″ 5’+5”
Turniej 4 3 kwietnia (pt) 3’+2″ 5’+5”
Turniej 5 6 kwietnia (pn) 3’+2″ 5’+5”
Turniej 6 8 kwietnia (śr) 3’+2″ 5’+5″

Start każdego turnieju o 17:45 (zapisy w dniu turnieju od 16:45), a turniej jest rozgrywany systemem arena i trwa 90 minut.

Warunki udziału:

W turniejach mogą grać wszyscy członkowie on-;line  Krakowskiego Klubu Szachistów na platformie chess.com. Warunkiem bycia klasyfikowanym oraz otrzymania nagrody jest podanie adminom cyklu prawdziwych danych.

Wyniki:

Obok klasyfikacji za turniej, zawodnik otrzyma określoną liczbę punktów:

 • I miejsce 20 pkt,
 • II miejsce 18 pkt,
 • III miejsce 16 pkt,
 • IV miejsce 14 pkt,
 • V miejsce 13 pkt,
 • VI miejsce 12 pkt,
 • VII miejsce 11 pkt,
 • VIII miejsce 10 pkt,
 • IX miejsce 9 pkt,
 • X miejsce 8 pkt.
 • XI-XV miejsce 6 pkt,
 • XVI-XX miejsce 5 pkt,
 • XXI-XXX miejsce 3 pkt,
 • rozegranie min. 5 partii i miejsce poza czołową XXX 2 pkt,
 • udział w zawodach 1 pkt.

O miejscu zajętym w cyklu decydować będą wyniki 5 najlepszych turniejów. Przy równej liczbie zdobytych punktów decydować będą zajęte miejsca w poszczególnych turniejach cyklu (tj. liczba pierwszych, później drugich, później trzecich miejsc itd.).

Nagrody:

 • Organizator przewiduje nagrody za pięć miejsc w cyklu (w każdej grupie).
 • Wśród uczestników cyklu (min. 4 rozegrane turnieje) rozlosowane będą upominki (po trzy w każdej grupie).
 • Nagrody zostaną wręczone osobiście przy okazji zajęć stacjonarnych (ew. przekazane w innej, ustalonej przez obie strony formie).

Inne:

 • Wszelkie sporne kwestie, które są nieustalone w powyższym regulaminie, będą rozstrzygane przez organizatora zgodnie z poszanowaniem reguł fair play.
 • Laureaci wyrażają zgodę na publikację prawdziwych danych w komunikatach podsumowujących turnieje.
Jacek Wolak
jwolak@kksz.krakow.pl