Serdecznie zapraszamy członków naszego klubu na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w środę 30 marca br.

I termin: 19:00, II termin 19:30.

X